Партнери НБУВ

Опис

Місією Української бібліотечної асоціації є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів УБА.

Одна з найбільших за обсягом фондів книгозбірня України, потужний науково-інформаційний центр. Одна з провідних установ, які займаються науковими дослідженнями у галузі книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, пресознавства, джерелознавства, документознавства, біографістики, археографії, мистецтвознавства, історії культури, інформатизації бібліотек, збереження, консервації і реставрації документів.

Головною метою діяльності ДНПБ України ім. В. О.

Главная цель этой международной неправительственной самоуправляемой организации — интеграция усилий по восстановлению единого научного пространства СНГ, восстановление утраченных научных связей, законодательное закрепление науки в качестве важнейшего государственного приоритета. Более детально >>

Documentary heritage submitted by Ukraine and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2005.

Collection of Jewish Musical Folklore (1912-1947) Wax phonocylinders, note and text decoding manuscripts, typewriting). Fonds 322, 190.

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) is the leading international body representing the interests of library and information services and their users. It is the global voice of the library and information profession.