Склад Інформаційно-бібліотечної ради НАН України

логотипДодаток 8
до постанови Президії НАН України
від 28.12.2009 № 347

СКЛАД
Інформаційно-бібліотечної ради НАН України
Бюро Ради
Онищенко
Олексій Семенович
генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), академік НАН України (голова)
Кухар
Валерій Павлович
директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, академік НАН України (заступник голови)
Яцків
Ярослав Степанович
директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік НАН України (заступник голови)
Солоіденко
Галина Іванівна
старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук (учений секретар)
Андон
Пилип Іларіонович
директор Інституту програмних систем НАН України, академік НАН України
Боряк
Геннадій Володимирович
заступник директора Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук
Гончарук
Владислав Володимирович
директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, академік НАН України
Гриценко
Павло Юхимович
директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук
Івакін
Гліб Юрійович
заступник директора Інституту археології НАН України, доктор історичних наук
Киреєв
Леонід Сергійович
учений секретар Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, доктор технічних наук
Кривонос
Юрій Георгійович
заступник директора Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, академік НАН України
Лукінов
В'ячеслав Володимирович
заступник директора Інституту геотехнічної механіки НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук
Осинський
Сергій Петрович
завідувач відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, доктор медичних наук
Петров
Вячеслав Васильович
директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспондент НАН України
Попик
Володимир Іванович
директор Інституту біографічних досліджень НБУВ, кандидат історичних наук
Романюк
Мирослав Миколайович
директор Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника, член-кореспондент НАН України
Самоваров
Володимир Миколайович
заступник директора Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, доктор фізико-математичних наук

 

Члени Ради
Акімова
Ольга Андріївна
завідуюча бібліотеки Інституту біології південних морів НАН України
Алексєєнко
Ігор Ростиславович
директор видавництва "Наукова думка" НАН України, кандидат біологічних наук
Вакаренко
Олена Геннадіївна
директор видавництва "Академперіодика" НАН України, кандидат біологічних наук
Воскобойнікова-Гузєва
Олена Вікторівна
директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, кандидат історичних наук
Головаха
Євген Іванович
заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук
Зашкільняк
Леонід Опанасович
заступник директора Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, доктор історичних наук
Землянкін
Анатолій Іванович
заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України, кандидат економічних наук
Колєснікова
Вікторія Анатоліївна
завідуюча бібліотеки Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук
Костенко
Леонід Йосипович
керівник Центру бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ, кандидат технічних наук
Костерін
Сергій Олексійович
заступник директора Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, член-кореспондент НАН України
Крючин
Андрій Андрійович
заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член кореспондент НАН України
Кучмій
Степан Ярославович
заступник директора Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, член-кореспондент НАН України
Лавриненко
Олена Миколаївна
завідуюча бібліотеки Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Лепіхін
Петро Павлович
заступник директора Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України, доктор фізико-математичних наук
Муха
Людмила Вікторівна
заступник директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук
Нагребельний
Володимир Петрович
заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, член-кореспондент НАПрН України
Науменко
Світлана Михайлівна
завідуюча бібліотеки Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Печерога
Наталія Василівна
завідуюча бібліотеки Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Семенцов
Володимир Іванович
керівник відділу науково-технічної інформації Інституту проблем матеріалознавства ім. І. І. Францевича НАН України, кандидат технічних наук
Стрішенець
Надія Володимирівна
керівник Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ, кандидат історичних наук
Шевера
Мирослав Васильович
керівник відділу науково-технічної інформації Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, кандидат біологічних наук
Шевко
Алла Миколаївна
керівник відділу наукової інформації Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, кандидат біологічних наук
Широков
Володимир Анатолійович
директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, член-кореспондент НАН України
Шкатула
Поліна Михайлівна
завідуюча бібліотеки Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Штолько
Марина Анатоліївна
керівник науково-інформаційного відділу Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Головний учений секретар
Національної академії наук України,
академік НАН України

А. Г. Загородній