Спеціалізована вчена рада Д 26.165.02

Спеціалізована вчена рада Д 26.165.02 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика (технічні, філологічні науки).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.165.02 – доктор філософських наук, академік НАН України Онищенко О.С., почесний генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.165.02 – доктор технічних наук, академік НАН України Широков В.А., директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.165.02 – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Самохіна Н.Ф., завідувач відділу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.