Інститут біографічних досліджень

Заснований 1994 року

Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — науково-дослідна інституція, національний центр біографічних досліджень.

Основними напрямами його діяльності є:
  • розробка теоретичних та науково-методичних проблем української біографістики;
  • збирання, наукове опрацювання, підготовка до видання матеріалів Українського біографічного словника — багатотомного енциклопедичного видання, що вміщуватиме біографії діячів української землі, представників української діаспори, а також українознавців і палких прихильників України за її межами з усіх сфер людської діяльності від давнини до сучасності;
  • координація досліджень з біографістики в Україні.
Започатковані в Інституті бази даних біобібліографічної інформації охоплюють:
  • загальний іменний покажчик як основа для створення Українського біографічного словника і тематичних та регіональних біографічних видань (база даних "Алфавітний словник Українського біографічного словника");
  • відомості про дослідників у галузі національної біографістики (база даних "Автори статей до Українського біографічного словника");
  • реєстри джерел біографічних даних (база даних "Джерела національної біографістики").
Створені бази даних використовуються:
  • для проведення біографічних досліджень;
  • при підготовці реєстрів імен різних тематичних, регіональних, хронологічних тощо словників, довідників і покажчиків;
  • у практичній діяльності, зокрема, в галузях культури, освіти й політики.

Друкованим органом Інституту є збірник наукових праць "Українська біографістика. Biographistica Ukrainica".